Harmonogram wdrożenia systemu ERP

harmonogram wdrożenia systemu ERP

Wdrożenie systemu zarządzania firmą jest długotrwałym procesem, wymagającym pracy wielu osób. Wymaga ścisłej współpracy między pracownikami firmy a dostawcą oprogramowania. Aby praca przebiegała sprawnie i efektywnie obie strony muszą razem ustalić harmonogram wdrożenia i konsekwentnie go przestrzegać.

Etapy wdrożenia ERP

Harmonogram wdrożenia systemu ERP dzieli się na kilka następujących po sobie etapów. Zawsze muszą one występować w określonej kolejności. Żaden krok nie może zostać pominięty. Dzięki zachowaniu tej sprawdzonej metodyki działania wdrożenie znacznie łatwiej będzie doprowadzić do zadowalającego efektu w oczekiwanym terminie.

Ramy czasowe wdrożenia ERP

Termin zakończenia prac jest uważany za najważniejszą datę w projekcie wdrożeniowym. Równie ważne są jednak też terminy realizacji kolejnych etapów. One również muszą być z góry ustalone. Najczęstsze obawy przedsiębiorców budzi długi czas wdrożenia. Zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do miesięcy, w zależności od zakresu prowadzonych prac. Budowa dedykowanego systemu ERP zawsze trwa dłużej niż w przypadku gotowych rozwiązań, jednak przy dobrej komunikacji nie powinny wystąpić żadne opóźnienia w oddaniu oprogramowania do użytku. Niekorzystne jest celowe skracanie czasu wdrożenia w celu obniżenia kosztów. Pośpiech doprowadzić może do niedokładnych testów, a tym samym błędów oraz niewystarczającego przeszkolenia użytkowników.

Etap 1. Rozpoznanie potrzeb

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji wdrożenia ERP zawsze musi być dokładne rozpoznanie i zdefiniowanie potrzeb biznesowych firmy. Analizę bieżącego stanu zarządzania procesami w firmie trzeba uzupełnić o zbadanie dalszych oczekiwań i planów rozwoju. Ważne, by skonfrontować to od razu z możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa. Należy już od początku ustalić ramy czasowe dalszych pracy i ustalić kamienie milowe, których osiągnięcie będzie warunkiem koniecznym przejścia do kolejnego etapu.

Etap 2. Założenia i rozwiązanie pilotażowe

Ustalenie i spisanie jasnych założeń projektu jest niezbędne, by skutecznie prowadzić dalsze prace. Opracowany na podstawie wcześniejszych rozmów model wdrożenia platformy jest omawiany z Klientem. Jest szczególnie ważne, by dokładnie krok po kroku ustalić przebieg kluczowych procesów biznesowych. Wynikiem wstępnych analiz jest wdrożenie testowego narzędzia pilotażowego. Moduł testowy dostosowywany jest do założeń projektu. Pracownicy mają możliwość wypróbować jego działanie w praktyce, jeszcze zanim przygotowana zostanie całość systemu.

Etap 3. Badanie przydatności i zdefiniowanie wymagań

Wstępne testy dają już użytkownikom szansę na podzielenie się uwagami odnośnie proponowanego systemu ERP. Dodatkowo każdy z oferowanych modułów jest wnikliwie omawiany, uwzględniając wszystkie funkcjonalności. Na tej podstawie podejmowane są decyzje, jakie autorskie zmiany będą konieczne do wprowadzenia, by zaspokoić potrzeby organizacji.

Etap 4. Dostosowanie funkcjonalności

Ustalone wymagania techniczne wprowadzane są w życie. Tworzone są dedykowane funkcjonalności, pozwalające spełnić wszystkie oczekiwania wobec systemu. Prowadzone testy pozwalają zweryfikować poprawność działania oprogramowania i poprawić ewentualne błędy.

Etap 5. Szkolenia i implementacja

Wszyscy przyszli użytkownicy systemu ERP szkoleni są z obsługi oprogramowania. Ważne, by nie unikać w trakcie szkoleń zadawania pytań i maksymalnie wykorzystać ten czas na poznanie i zrozumienie działania systemu. Dzięki temu po implementacji możliwe jest płynne rozpoczęcie pracy w nowym środowisku.

Przestrzeganie harmonogramu wdrożenia systemu ERP traktować należy jako jeden z wyznaczników skuteczności wdrożenia. Już rozpoczynając współpracę z dostawcą oprogramowania warto zwrócić uwagę na terminowość realizowanych dotychczas projektów.

Ostatnie posty na blogu: