Kiedy firma potrzebuje nowego systemu ERP?

Kiedy wdrożyć system ERP

O przewadze konkurencyjnej firmy jeszcze do niedawna decydowała specjalizacja, np. posiadanie maszyn. Sprzęt pozwalał na uruchomienie produkcji i zapewniał sukces. Obecnie taki model już się nie sprawdza. Dostęp do specjalistycznego sprzętu stał się znacznie łatwiejszy, głównie z powodu szerokich możliwości dofinansowań. W tej chwili firmy muszą wyróżnić się w inny sposób. Dążą do podniesienia jakości wykonywanych usług i wyrobów oraz poprawy jakości obsługi klienta i terminowości realizacji zleceń. W tym celu konieczne jest wdrożenie systemu ERP, który pozwoli podnieść wydajność produkcji lub usług oferowanych przez firmę.

Specyficzne wymagania

Każda firma kieruje się swoimi własnymi sposobami działania. Część z nich oparta jest o powszechne, powtarzalne procesy. Niektóre są jednak unikatowe dla danej branży czy przedsiębiorstwa, np. specyficzne technologie produkcji. Takie procesy nie znajdują odzwierciedlenia w gotowych systemach ERP dostępnych na rynku. Wymagana wówczas jest dedykowana platforma, przygotowana specjalnie pod kątem potrzeb biznesowych klienta.

Kontrola i obniżenie kosztów

Zintegrowany system zarządzania firmą dostarcza wielu danych na temat poszczególnych działań prowadzonych w firmie. Zbierając je można dowiedzieć się, jakie są koszty produkcji konkretnego elementu, czy jaka jest wydajność konkretnej maszyny. Na tej podstawie można ocenić szczegółowy koszt każdego zadania i zweryfikować jego opłacalność. Wiedza ta jest konieczna do podejmowania rzetelnych decyzji finansowych, mających obniżyć zbędne wydatki. Znajomość kosztów pomaga też w tworzeniu wycen i ofert handlowych. System zarządzania firmą będzie więc bardzo przydatny w przedsiębiorstwach dążących do poprawy sytuacji finansowej.

Poparcie decyzji biznesowych

System ERP jest źródłem nie tylko danych finansowych, ale przede wszystkim pomaga w usprawnieniu organizacji pracy. Kontrola czasu i wydajności pracowników oraz maszyn pozwala zweryfikować ich efektywność. Możliwe staje się określenie tzw. wąskich gardeł, czyli punktów krytycznych w procesie produkcji, które wymagają szczególnej poprawy. Z platformy ERP powinny skorzystać firmy, borykające się z problemami organizacyjnymi. Zebrane dane dostarczą menedżerom danych do podjęcia trafnych decyzji o ewentualnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zmiany przepisów

Wprowadzenie aktualizacji lub wdrożenie systemu ERP bywa konieczne ze względów prawnych. Zmiany prawodawstwa nieraz powodują utrudnienia dla biznesu, np. wprowadzając dodatkowe procedury i zwiększając konieczność archiwizacji rosnącej ilości dokumentów. W tej sytuacji automatyzacja procesów wykonywanych do tej pory ręcznie może znacznie przyspieszyć pracę i zwiększyć wydajność.

Przestarzałe oprogramowanie

Wprowadzenie nowego systemu zarządzania firmą jest coraz częściej zalecane również dla przedsiębiorstw, które korzystają już od dłuższego czasu z oprogramowania dla firm. Okazuje się, że z biegiem lat technologie stają się przestarzałe i niewydolne. Coraz mniej specjalistów zajmuje się aktualizacją takich systemów. Wprowadzanie nowych funkcjonalności czy usprawnień pociąga za sobą wysokie koszty. Bardziej opłacalne jest wówczas skorzystanie z nowego narzędzia, opartego na nowszych językach programowania, którego użytkowanie będzie sprawiało mniej problemów i kosztów.

Ostatnie posty na blogu: