Obszary systemu ERP

zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Sprzedaż i zamówienia​

Moduł Sprzedaż i Zamówienia w systemie zarządzania firmą pozwala na generowanie dokumentów handlowych w oparciu o przygotowane na potrzeby firmy szablony. System ERP na podstawie danych z modułu Pozyskiwania klientów tworzy gotowe dokumenty na każdym etapie procesu sprzedażowego od wyceny usług, poprzez ofertę dla klienta, po zamówienie. Dzięki automatyzacji i ujednoliceniu procesu zakupu obsługa przebiega znacznie szybciej i sprawniej. Zadowoleni klienci lojalnie kontynuują współpracę z godnym zaufania przedsiębiorstwem.
Moduł umożliwia także wystawianie dokumentów sprzedażowych, tj. faktury, paragony, faktury zaliczkowe, korygujące, proforma. Wszystkie sporządzane dokumenty powiązane są z pozostałymi obszarami systemu, umożliwiając tworzenie zaawansowanych raportów i analiz.

Korzyści implementacji modułu

 • Automatyzacja procesu obsługi
 • Krótszy czas obsługi klientów i realizacji zamówień
 • Podniesienie poziomu zadowolenia i lojalności klientów
 • Wzrost sprzedaży
 • Łatwiejsze prognozowanie planów sprzedażowych
system zarządzania firmą

Raporty i wskaźniki

Jednym z głównych zadań systemu ERP jest wzmocnienie kontroli nad funkcjonowaniem firmy. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych zbierane są dane umożliwiające przeprowadzenie zaawansowanych analiz, tj. analiza przychodów i kosztów, ewidencja czasu pracy pracowników, działów czy nawet poszczególnych maszyn. Możliwa jest wnikliwa kontrola realizacji umów, kontrola efektywności pracowników i działów. Pozwala to na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz znaczącą poprawę efektywności firmy.
Generowanie raportów analitycznych dotyczy modułów handlowych, magazynowych, produkcyjnych, kadrowych. Możliwe jest zdefiniowanie opisów kontrolingowych, które przyspieszą prowadzenie analiz. Dane można eksportować w formatach xls i pdf.

Korzyści implementacji modułu

 • Wzrost kontroli nad firmą
 • Obniżenie ryzyka błędnych decyzji biznesowych i menedżerskich
 • Poprawienie organizacji pracy
 • Obniżenie kosztów pracy i utrzymania firmy
 • Podniesienie produktywności pracowników
 • Poprawa ewidencji czasu pracy
zintegrowane systemy zarządzania

Obieg dokumentów

System ERP zapewnia dostęp do elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego archiwum dokumentów. Umożliwia to łatwy i szybki dostęp do wyszukiwania koniecznych informacji na temat dotychczasowej współpracy z klientami czy dostawcami, do informacji o płatnościach czy pracownikach. Moduł umożliwia sprawny przepływ dokumentów między działami firmy, uwzględniając nadane uprawnienia do podglądu i edycji. System zarządzania przedsiębiorstwem umożliwia bezpieczne przechowywanie danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Korzyści implementacji modułu

 • Spójność informacji w jednej bazie danych
 • Łatwy dostęp do aktualnych informacji
 • Poprawienie organizacji pracy
 • Podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych danych
   
   
systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem

Obsługa serwisu i gwarancji

Platforma zarządzania firmą obejmuje również obsługę serwisu i gwarancji. Możliwe jest rejestrowanie zleceń serwisowych dla zakupionych wcześniej urządzeń oraz rejestracja nowych urządzeń. Dla każdego z nich możliwe jest przejrzenie historii i planowanie przyszłych przeglądów. System pozwala na powiązanie z daną pozycją dokumentów handlowych i księgowych, dzięki czemu cały proces obsługi handlowej i posprzedażowej zachowuje ciągłość.

Korzyści implementacji modułu

 • Krótszy czas obsługi zamówień serwisowych
 • Wzrost kontroli nad procesem obsługi posprzedażowej
 • Podniesienie poziomu zadowolenia i lojalności klientów
 • Łatwy dostęp do aktualnych informacji
 • Podniesienie produktywności pracowników
 • Poprawienie organizacji pracy

Zarządzanie produkcją

Kluczowym obszarem platformy ERP jest Zarządzanie produkcją. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu w zarządzaniu procesami biznesowymi nasz system odzwierciedla wszystkie etapy produkcji. Moduł planowania produkcji obejmuje zdefiniowane w konsultacji z klientem technologie i operacje wzorcowe, np. receptury czy projekty specyficzne dla danego przedsiębiorstwa. Na ich podstawie tworzone są zlecenia produkcyjne i kalkulowane koszty.
Moduł produkcji ściśle powiązany jest z magazynem i modułem dostaw. Zależnie od planów produkcyjnych i stanów magazynowych składane są zamówienia na niezbędne materiały i surowce. Istotne znaczenie ma w tym Moduł zarządzania BOM (czyli zestawienia komponentów i wykazy materiałów). Automatyzacja i ewidencjonowanie procesów produkcji znacząco przyspieszają i ułatwiają kontrolę jakości.
Mamy świadomość, że każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w nieco inny sposób, realizując własne metody produkcji. Z tego względu dajemy możliwość rozbudowy systemu o dedykowane moduły specjalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy, np. etykietowanie kartonów i palet, zarządzanie maszynami, tworzenie serii produkcyjnych.

Korzyści implementacji modułu

 • Ujednolicenie procesu produkcji
 • Analizy i prognozowanie planów produkcyjnych
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych
 • Krótszy czas wytwarzania produktów
 • Wzrost kontroli nad stanami magazynowymi
 • Usprawnienie terminowości procesu dostaw
 • Obniżenie kosztów magazynowych
 • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej
systemy zarządzania produkcją

Pozyskiwanie klientów (CRM)

Podstawą pracy działu handlowego jest CRM, czyli moduł pozyskiwania klientów. Zawiera on bazę leadów i kontrahentów wraz z historią kontaktu z klientami na wszystkich etapach procesu handlowego. Istotną funkcjonalnością modułu CRM, podnoszącą jakość obsługi i efektywność sprzedaży jest tworzenie zadań, projektów i kampanii. Przypisani do kontrahentów opiekunowie mają stałą kontrolę nad procesem sprzedaży dzięki listom zadań oraz alertom. Możliwość załączania dokumentów powiązanych z danym projektem pozwala na szybki dostęp do niezbędnych w rozmowie informacji.

Korzyści implementacji modułu

 • Łatwy dostęp do aktualnych informacji
 • Spójność informacji w jednej bazie danych
 • Podniesienie efektywności Handlowców
 • Poprawienie organizacji pracy
 • Łatwiejsze prognozowanie planów sprzedażowych

CHcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swoje dane, na pewno się z Tobą skontaktujemy!