Systemy ERP dla handlu i dystrybucji

Rynek retail, czyli handlu detalicznego dynamicznie rozwija się z roku na rok. Właściciele sklepów muszą na bieżąco śledzić trendy i dostosowywać do nich działania swoich firm. Konkurencja w sektorze e-commerce staje się coraz większa, dlatego wprowadzanie innowacji i podnoszenie jakości obsługi staje się koniecznością. Klienci są dziś świadomymi konsumentami o wysokich wymaganiach. Sklep musi zapewnić szybką dostawę towarów i maksymalnie ułatwić proces obsługi klienta. Składanie zamówień należy jak najbardziej uprościć, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo danych osobowych i bezpieczne płatności online. Ważne jest też zapewnienie konsumentom szerokiego wyboru produktów przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Bez sprawnego systemu ERP sprostanie tym wyzwaniom okazuje się wręcz niemożliwe. Systemy zarządzania zamówieniami, magazynem i łańcuchem dostaw stają się niezbędne w branży e-commerce.

Problemy branży
e-commerce

Główną trudnością, z jaką stykają się przedsiębiorcy z sektora handlu i dystrybucji jest ciągła konieczność zmiany, by nadążyć za trendami technologicznymi. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania firmą sklepy mogą zapewnić obsługę klienta na najwyższym poziomie, a tym samym podnieść wydajność i zwiększyć zyski. Brak spójnego systemu ERP powoduje wiele negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa. Częstymi problemami prowadzącym do utraty klientów są skomplikowany proces składania zamówień i niedostosowanie sklepu do każdego typu urządzeń. Istotne dla klienta jest również bieżące informowanie o dostępności towarów i terminie realizacji dostawy. Brak lub podawanie nieaktualnych danych prowadzą do zniechęcenia klienta, a w konsekwencji może on nigdy więcej nie powrócić do sklepu. Utrudnieniem są też niejasne informacje na temat dostawy oraz form płatności lub niedostępność wszystkich form płatności, a także brak księgowania wpłat w czasie rzeczywistym, co znacznie wydłuża proces obsługi zamówienia.

Ważny jest jednak nie tylko łatwy kontakt z klientem, ale też sprawna komunikacja wewnątrz firmy. Dane często nie są na bieżąco przekazywane pomiędzy oddziałami a centralą, magazynami i dostawcami. Problemy w tym obszarze prowadzą do występowania braków magazynowych, niedokonywania na czas rezerwacji towarów, a ostatecznie do opóźnień w dystrybucji. Utrzymanie dużego magazynu wymaga bieżącej kontroli stanów magazynowych i automatycznego systemu powiadomień o prognozowanych brakach. Trudno to osiągnąć bez wdrożenia dedykowanego systemu ERP dla handlu i dystrybucji.

system ERP dla handlu

Potrzeby biznesowe w handlu

Podstawowym wymogiem, jaki musi spełniać każda firma zajmująca się handlem jest łatwy sposób składania zamówień. Sklepy internetowe muszą mieć wygodny i przejrzysty interface, a etapy zakupów muszą być jasne i czytelne. Cały proces powinien przebiegać szybko i bez zakłóceń. Ważne, aby zawczasu zadbać o pełną obsługę metod płatności i wybór kilku zaufanych form dostawy, by dać klientom poczucie bezpieczeństwa. Należy również zagwarantować bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Ważne jest, by wszelkie procesy działy się w czasie rzeczywistym, dotyczy to zarówno składania zamówienia, jak i aktualizacji danych o dostępności towarów czy realizacji dostawy. Informacje te są istotne dla klientów, poprawiając komfort obsługi, ale są też niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bez bieżącej kontroli stanów magazynowych, firma nie będzie w stanie zapewnić szybkiej dostawy. System zarządzania magazynem i dystrybucją okazuje się koniecznością, szczególnie w przypadku sklepów oferujących duży wybór towarów oraz produkty sezonowe. Odpowiednie etykietowanie i paletowanie produktów pozwoli na przyspieszenie kompletacji zamówień oraz usprawni wydajne wykorzystanie powierzchni magazynowej.

Rozwój firmy nie będzie możliwy bez integracji różnych kanałów sprzedaży. Zarówno sklepy stacjonarne, internetowe, aplikacje czy przedstawiciele handlowi muszą korzystać z jednej spójnej bazy danych, aktualizowanej w czasie rzeczywistym. Istotną rolę w handlu pełnią też zautomatyzowane przejrzyste raporty sprzedaży, które pozwolą utrzymać stałą kontrolę nad wydajnością firmy. Przedsiębiorstwa handlowe muszą być gotowe szybko reagować na zmiany zachodzące w branży. Dlatego ważne jest, by wdrożyć dedykowany system ERP, który można będzie w przyszłości rozbudowywać o nowe moduły i funkcjonalności, specyficzne dla całej branży lub unikatowe dla firmy.

Obszary funkcjonalne ERP
W handlu i dystrybucji

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BANKOWYMI

NEWSLETTERY DO KLIENTÓW

ZARZĄDZANIE WIELOMA MAGAZYNAMI

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE FAKTURAMI

ZARZĄDZANIE KASĄ

REJESTRACJA CZASU PRACY

INTERNETOWY PANEL KLIENTA

RAPORTOWANIE I WSKAŹNIKI

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

program do zarządzania firmą

kORZYŚCI BIZNESOWE

  • Wzrost rentowności przedsiębiorstwa,
  • Zwiększenie jakości obsługi klientów,
  • Skrócenie czasu realizacji zamówień,
  • Wyróżnienie firmy na tle konkurencji,
  • Podniesienie wiarygodności sklepu,
  • Wzrost sprzedaży i zaufania klientów,
  • Pewniejsze decyzje w zakresie planowania.

CHcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swoje dane, na pewno się z Tobą skontaktujemy!