Systemy ERP dla branży produkcyjnej

Firmy działające w branży produkcyjnej stają obecnie przed coraz większymi wyzwaniami. Stale rośnie konkurencja, a rynek intensywnie się rozwija. Nie chcąc zostać w tyle konieczne jest stosowanie najnowszych technologii i innowacji. Coraz większe wymagania stawiają również klienci, którzy oczekują terminowości i wysokiej jakości wyrobów. Wymaga to inwestycji, dlatego by utrzymać rentowność, trzeba obniżyć koszty na innych polach. Rozwiązaniem dostępnym dla firm produkcyjnych jest zastosowanie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczem jest skupienie się na automatyzacji w zarządzaniu produkcją, co pozwoli zapewnić jednolity przebieg procesów produkcyjnych, oszczędzić czas i zwiększyć zyski.

Problemy branży produkcyjnej

Obecna sytuacja w wielu firmach produkcyjnych nadal jest daleka od ideału. Często występującym problemem jest brak planów produkcyjnych i sprzedażowych. Niewłaściwa kontrola procesu produkcji występuje na poziomie wydajności maszyn, pracowników czy całych działów. Powoduje to chaos informacyjny i brak koordynacji. Przedsiębiorcy nie znają dokładnych kosztów produkcji poszczególnych wyrobów.  Brak koordynacji zakupów i dostaw wpływa na zbyt duże stany magazynowe lub braki surowców. To z kolei prowadzi do przestojów w produkcji i niedotrzymywania terminów realizacji zleceń. Pracownicy tracą czas na wykonywanie prostych mechanicznych czynności podczas przyjęć i wydań do magazynu czy inwentaryzacji. Wprowadzenie automatyzacji tych procesów mogłoby znacznie zwiększyć produktywność i oszczędności całej firmy. Niewłaściwe zarządzanie produkcją prowadzi natomiast do obniżenia renomy firmy i braku zaufania klientów.

system zarządzania firmą

Potrzeby biznesowe firm produkcyjnych

Podstawowym działaniem, jakie może poprawić wydajność w firmie produkcyjnej jest automatyzacja procesów produkcyjnych i dostaw. Szczególnie ma to znaczenie, gdy firma wypracowała swoje własne specyficzne mechanizmy produkcji. Automatyzacja pozwoli na tworzenie planów produkcyjnych i ułatwi trzymanie się harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Ujednolicenie wykonywanych procesów i monitorowanie ich przebiegu w czasie rzeczywistym umożliwi identyfikację przyczyn problemów powodujących przestoje w produkcji. Możliwe więc będzie unikanie podobnych negatywnych sytuacji w przyszłości. W branżach, gdzie wada produkcyjna może prowadzić do konieczności wycofania produktu lub całej partii, automatyzacja wydaje się dziś koniecznością, umożliwi bowiem łatwą identyfikację danego produktu. Szybka reakcja na problemy wzbudzi zaufanie i lojalność klientów.

Niezbędnym wymogiem w firmach zajmujących się produkcją jest zwiększenie kontroli nad łańcuchem dostaw i stanami magazynowymi oraz koordynacja kontaktu z dostawcami i dystrybutorami. Niezwykle istotną kwestią jest też kontrola finansów firmy. Koszty produkcji (zarówno globalnie jak i jednostkowo) często są zafałszowane z uwagi na brak raportowania kosztów i wydajności. Wprowadzenie czytelnych raportów opartych na kluczowych danych pozwoli zoptymalizować koszty oraz ułatwi podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. 

Obszary funkcjonalne
W branży produkcyjnej

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

PLANOWANIE PRODUKCJI

HARMONOGRAM PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRODUKCYJNYMI

MONITOROWANIE PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

REJESTRACJA CZASU PRACY

INTERNETOWY PANEL KLIENTA

RAPORTOWANIE I WSKAŹNIKI

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

erp dla produkcji

kORZYŚCI BIZNESOWE

  • Zwiększenie jakości produkcji,
  • Minimalizacja kosztów czasu nieproduktywnego,
  • Obniżenie kosztów produkcji,
  • Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych,
  • Ograniczenie występowania błędów w produkcji,
  • Unowocześnienie technik produkcyjnych,
  • Wzrost sprzedaży i zaufania klientów.

CHcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swoje dane, na pewno się z Tobą skontaktujemy!