Systemy ERP dla branży usługowej

Firmy usługowe stanowią coraz ważniejszą gałęź gospodarki. Na rynku powstaje coraz więcej przedsiębiorstw takich jak agencje reklamowe, kancelarie prawnicze, firmy rachunkowe czy konsultingowe, gabinety kosmetyczne. Klienci oczekują od firm usługowych szybkiej realizacji zleceń i sprawnego rozwiązywania problemów. Partnerzy biznesowi dużą wagę przykładają również do sprawnej komunikacji z wykonawcą usług. Jeśli firma ma wiele oddziałów w różnych regionach lub krajach niezbędny jest łatwy kontakt, nawet mimo dużych fizycznych odległości. Wymagane są jasne zasady współpracy i maksymalnie uproszczone procedury składania zamówień, co pozwoli zaoszczędzić czas obu stronom transakcji. Ogromne znaczenie ma także wysoka jakość oferowanych usług oraz wykorzystywanie nowych technologii i innowacji. Pracodawca zmuszony jest inwestować w wyspecjalizowanych pracowników, żeby sprostać tym wymaganiom, dlatego niezbędna staje się optymalizacja ich czasu pracy. Sprostanie tym wszystkim wyzwaniom możliwe jest dzięki wdrożeniu dostosowanego do potrzeb firmy systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Problemy branży usługowej

Branża usługowa staje się coraz bardziej konkurencyjna. Wyróżnienie się spośród wielu podobnych firm jest warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu. Nie jest to jednak możliwe, kiedy przedsiębiorstwo jest niedostosowane do trendów rynkowych i nie stosuje nowych technologii, w tym systemu zarządzania firmą. Wielu przedsiębiorców nadal banalizuje ten wymóg, okazuje się jednak, że ich firmy tracą na tym pieniądze, a nawet zaufanie klientów. Częstą przyczyną jest brak płynnego przepływu informacji o realizowanych zamówieniach pomiędzy różnymi oddziałami firmy oraz brak dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Nieefektywny obieg dokumentów, szczególnie jeśli pozostają tylko w wersji papierowej, prowadzi do chaosu w dokumentach administracyjnych. To z kolei utrudnia kontrolę nad realizowanymi projektami i egzekwowanie od pracowników należytego wykonywania obowiązków. Procesy zachodzące w firmie bez właściwego nadzoru stają się coraz mniej wydajne. Zamówienia realizowane są nieterminowo lub zachodzą w nich błędy, których można było uniknąć. Generuje to nadmierne koszty i obniża wydajność pracy, negatywnie wpływając również na oceny klientów. Wymagania wobec firm usługowych stawiają nie tylko klienci, ale i rynek pracy. Osoby zatrudnione często oczekują możliwości pracy zdalnej lub w elastycznym wymiarze godzin. Rozliczenie tych form zatrudnienia jest trudne bez precyzyjnego systemu zarządzania czasem pracy.

system ERP dla usług

Potrzeby biznesowe firm usługowych

Firmy działające w sektorze usług, aby sprostać wymaganiom klientów i wygrać wyścig z konkurencją powinny skorzystać z dedykowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Zależnie od profilu działalności, system ERP musi mieć rozbudowane odpowiednie moduły, które usprawnią wydajność firmy, zwiększając jej zyski. Podstawą jest wprowadzenie spójnej bazy danych dla wszystkich oddziałów firmy oraz elektronicznego obiegu dokumentów, który pozwoli na bieżącą kontrolę stanu realizacji zleceń i płatności. Konieczne jest ujednolicenie procesów ofertowania i realizacji zamówień oraz wprowadzenie innowacyjnych technologii w procesie realizacji i obsługi. Dzięki systemowi ERP możliwe będzie podniesienie jakości świadczonych usług, co z kolei umocni zadowolenie klientów ze współpracy. Duże znaczenie ma również przejrzysty i intuicyjny panel dla klientów i pracowników, który sprawi, że korzystanie z usług firmy nie będzie stwarzać trudności.

Automatyzacja procesów biznesowych pozwoli na łatwą koordynację workflow, na każdym etapie pracy. Możliwa będzie wówczas szybka identyfikacja ewentualnych błędów i bieżące reagowanie  na występujące problemy. Istotnym elementem systemu zarządzania firmą usługową jest także ewidencja czasu pracy, z możliwością pracy zdalnej. Dokładny pomiar czasu pracy pozwoli ograniczyć czas nieproduktywny, a statystyki dotyczące czasu realizacji zleceń pomogą wykonywać automatyczne wyceny pracy specjalistów. Zebrane dzięki platformie zarządzania firmą dane powinny być przedstawiane w firmie raportów i wykresów dotyczących kosztów i wydajności. Ułatwi to podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w przyszłości i dalszy rozwój działalności.

Obszary funkcjonalne ERP
W branży usługowej

OFERTOWANIE

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

WORKFLOW OBSŁUGI ZAMÓWIENIA

WYCENA ZAMÓWIENIA

ROZLICZANIE ZAMÓWIENIA

ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

ZARZĄDZANIE DOSTAWAMI

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

REJESTRACJA CZASU PRACY

INTERNETOWY PANEL KLIENTA

RAPORTOWANIE I WSKAŹNIKI

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

kORZYŚCI BIZNESOWE

  • Zwiększenie jakości produkcji,
  • Minimalizacja kosztów czasu nieproduktywnego,
  • Obniżenie kosztów produkcji,
  • Optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych,
  • Ograniczenie występowania błędów w produkcji,
  • Unowocześnienie technik produkcyjnych,
  • Wzrost sprzedaży i zaufania klientów.

W naszej ofercie znajdziesz również

CHcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swoje dane, na pewno się z Tobą skontaktujemy!