Przebieg wdrożenia systemu ERP​

Metodyka działania

Wieloletnie doświadczenie zespołu ERP Manager we wdrożeniach w różnych firmach i branżach oraz zdobyta wiedza z zakresu zarządzania projektami pozwoliły nam wypracować skuteczną metodykę działania. Podczas pracy skupiamy się na ścisłej współpracy z Klientem, już od momentu rozpoczęcia wstępnych analiz i negocjacji. Zależy nam na zaangażowaniu Klienta w proces wdrożenia, dlatego oczekujemy od niego aktywności przez cały czas współpracy. Bieżąco monitorujemy postępy, a Klient ma stałą kontrolę nad prowadzonymi działaniami. Umożliwia to szybkie reagowanie na występujące problemy. Klient ma również możliwość zgłaszania modyfikacji, by lepiej dostosować system ERP do potrzeb użytkowników końcowych. Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników, wyjaśniając cele i zasady korzystania z systemu ERP.

Współpracę rozpoczynamy od ustalenia ogólnych celów biznesowych rozwoju przedsiębiorstwa. Identyfikujemy jakie rodzaje informacji są istotne do funkcjonowania firmy oraz jakimi ścieżkami one przepływają. W toku rozmów określamy oczekiwania Klienta odnośnie wdrożenia oprogramowania. Rozpoznajemy również aktualną infrastrukturę IT w firmie. Na podstawie zebranych informacji definiujemy ramy czasowe planowanych zmian.

Znając potrzeby i oczekiwania Klienta opracowujemy dla niego optymalny model wdrożenia platformy. Prezentujemy szczegółową propozycję struktury modułów, zwracając uwagę na ich wzajemne powiązania logiczne. Wspólnie z Klientem ustalamy harmonogram wdrażania poszczególnych modułów platformy.

Zależy nam, by Klient miał możliwość sprawdzenia oferowanego systemu przed pełnym wdrożeniem. W tym celu uruchamiamy standardową wersję funkcjonalności modułu i przeprowadzamy jego wstępną parametryzację. Na spotkaniu z Klientem pokrótce wprowadzamy pracowników do sposobu korzystania z danego modułu.

Wspólnie z Klientem szczegółowo omawiamy każdą z funkcjonalności systemu, identyfikując specyficzne potrzeby firmy. Ustalamy sposób przepływu informacji w ramach modułu oraz pomiędzy nimi. Dzięki wnikliwym analizom rozpoznajemy jakie dedykowane zmiany systemu potrzebne będą do odwzorowania wszystkich potrzeb organizacji Klienta.

Uwzględniając wszelkie zmiany, zdefiniowane wcześniej jako potrzeby funkcjonalne modułu dostosowujemy i uruchamiamy docelową wersję funkcjonalności modułu. Cały proces przebiega pod stałym nadzorem autorskim. Prowadzimy cykliczne spotkania z Klientem. Na bieżąco odpowiadamy na wszelkie pojawiające się pytania. W razie konieczności identyfikujemy zapotrzebowanie w zakresie drobnych modyfikacji modułu.

CHcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swoje dane, na pewno się z Tobą skontaktujemy!